Om Miljöpartiet

Miljöpartiet

Se preliminära resultat

Miljöpartiet är ett politiskt parti i Sverige med en ambition att driva en kraftfull klimatpolitik för att hantera den akuta klimatkrisen. Partiet betonar vikten av samarbete mellan länder och EU:s roll i klimatfrågor.

Besök den officiella webbplatsen: https://miljopartiet.se