Om VOTR

VOTR är ett experimentprojekt skapat av en enskild person som själv upplevde svårigheter med att förstå partiernas ståndpunkter och fatta ett välgrundat beslut inför valet.

Utmaningar med Valkompassen

  1. Man håller sällan med ett parti till 100%, så matchningsgraden blir ofta ganska låg.
  2. Det är inte alltid lätt att ta ställning till de frågor som ställs och bilda sig en uppfattning.
  3. 20-25 frågor är för få för att fullt ut identifiera ett partis politik.

VOTR:s mission är därför att erbjuda en plattform för öppen dialog där medborgare kan ställa fördjupade frågor direkt till partierna och få deras svar oförändrade. På så sätt hoppas vi ge bättre insyn och underlag för välgrundat ställningstagande.

Vem är det för?

VOTR riktar sig till alla svenska väljare som är intresserade av att fatta ett välgrundat beslut inför EU-valet. Oavsett om du är en van politisk observatör eller en förstagångsväljare kan plattformen hjälpa dig att bättre förstå de olika partiernas ståndpunkter och hur de överensstämmer med dina egna åsikter.

Plattformen är särskilt användbar för väljare som är ovissa eller som letar efter nya politiska alternativ. Genom att ge en personlig analys av partiernas positioner kan VOTR hjälpa dig att identifiera det parti som bäst representerar dina intressen och värderingar.

Data

Operationsdata samlas in i anonymiserad form för att mäta trafik och popularitet för olika frågor på VOTR. Ingen personlig data, inloggningsuppgifter eller kontaktinformation sparas.

All användardata hanteras konfidentiellt i EU och med full transparens kring hur den används.

Kontakt

Bakom projektet står Hamed Mohammadpour (hamedmp.com) entrprenör med bakgrund inom data och teknik. Hans övertygelse är att mer transparens och engagemang krävs för en starkt fungerande demokrati. Om du har frågor eller synpunkter på VOTR, tveka inte att kontakta honom via LinkedIn eller x.com/thehamedmp.